Röda Gården

Johan 070-2490200 

Gården

Mjölkkor

Röda gårdens främst focus är på mjölk kor.  Gården använder 2 DeLaval mjölkrobotar.

Köttdjur

Gården föder även upp köttdjur och säljer ibland köttlådor.

Får

Gården har även en flock med får som håller vissa hagmarker betade och lammen säljs till slakt


Djuren