Familjen

Familjen Linderkers äger Röda Gården.

 
Johan, som tar hand om utearbetet på gården och anställda.
 
Birgitta, tar hand om korna så de får rätt mat och skötsel.
 
Barnen Ellen och Karl-Johan.
 

Och våran Boarder Collie, vallhunden Bell och lagårdskatterna.